Životno osiguranje                 početna  | više o osiguranjuosiguravajuće kuće | o nama | kontakt   
Zivotno osiguranje logo
  • Životno osiguranje je način štednje koji istovremeno finansijski osigurava porodicu od neželjenog slučaja 
  • U Evropi osiguravajuće kuće na polju životnog osiguranja posluju već više od 200 godina
  • U Srbiji programi životnog osiguranje su intenzivnije prisutni od 2003. godine iako su i ranije postojali kroz ponudu domaćih osiguravajućih kuća ili osiguranjem direktno u inostranstvu
  • Životno osiguranje ima štedni karakter jer se po isteku osiguranog perioda isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit, slično kao kamata u banci
  • Premiju osiguranja je moguće plaćati mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje
  • U program životnog osiguranja mogu ući samo zdravi ljudi
  • Osiguravajuće kuće vode ozbiljnu politiku reosiguranja i posvećenosti zaštite rizika

Važnost životnog osiguranja

Niko ne želi misliti o smrti ili invalidnosti, ali realnost je  da porodici može  biti potrebna finansijska podrška u situaciji kada vi ne bi bili  tu da se za to pobrinete. Da li bi finansijska sigurnost porodice bila očuvana u slučaju vaše prerane smrti?  Da li bi deca mogla ići na fakultet? Uzeli ste kredit za stan, automobil, gotovinski kredit? Vaši prihodi omogućavaju porodici normalan život?   Šta će se desiti ukoliko vaša porodica ostane bez vaših prihoda?  

Sa polisom životnog osiguranja možete biti mirni u vezi ovih pitanja. Životno osiguranje osigurava vaše prihode i predstavlja dodatni prihod kada dođe vreme za penziju .  Ukoliko neko  finansijski zavisi  od vas, gotovo je sigurno da vam je životno osiguranje potrebno.  

Štednja kroz životnog osiguranje

zivotno osiguranje srećna porodica

Životno osiguranje je način štednje jer se po isteku osiguranog perioda isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit. Na ovaj način  obezbeđujete sebi finansijski sigurniju starost i stvarate kapital koji se može iskoristiti za doživotnu rentu ili se može podići odjedanput.

Tokom celog perioda štednje vaš život je osiguran.U slučaju smrti osiguranika, osiguranje zbrinjava članove njegove porodice i  isplaćuje celokupnu osiguranu sumu a ne samo onaj deo koji je do tada uplaćen, što predstavlja osnovnu razliku u odnosu na štednju u bankama.

Životno osiguranje je tu da se finansijski pobrine za ljude koje volite u situaciji ako vas više nema da biste brinuli o njima. Tu je da omogući novac za život vaše porodice u slučaju  prerane smrti zbog nesreće ili bolesti. 

Životno osiguranje je tu da se finansijski pobrine i za vas, tako što  predstavlja dodatni izvor prihoda. Po isteku osiguranog perioda uplaćeni novac uvećan za dobit  može se podići ili pretvoriti u doživotnu rentu i tako omogućiti bolji životni standard.